Kaikenikäiset kouvolalaiset

Kouvolassa on vastasyntyneitä vauvoja ja yli 100 -vuotiaita. Lapsissa on tulevaisuus, vanhemmille ikäluokille on elämänkokemusta kertynyt vuosikymmenten varrella. Elinkaaren molemmissa päissä tarvitaan huolenpitoa, yksilöllisesti.

Aktiivisessa työiässä olevat ihmiset arvostavat arjen perusasioiden sujuvuutta. Tarjottavien palveluiden pitää olla luotettavia ja saatavilla olevia, tulevaisuudessa valinnanvara kasvaa entisestään.

Eri ikäluokkien toimeliaisuus nostaa kaupungin elinvoimaa. Me kaupunkilaiset luomme hyvinvoinnin kasvua Kouvolaan tekemällä pieniä ja suuria vireyttäviä tekoja. Yhdessä tekemällä saamme enemmän tuloksia.